background image

Aan de uitgelote leerlingen en hun ouders/verzorgers,

Wij vinden het jammer dat de school van de eerste keuze vol was en hopen dat leerlingen en ouders vlug aan het idee kunnen wennen dat het onderwijs op een andere plek gevolgd gaat worden. Wij gaan er in ieder geval ons best voor doen om iedereen zo snel mogelijk te laten wennen.

Maandag 30 maart 2015 nodigen wij de uitgelote leerlingen en hun ouders/verzorgers van harte uit. Van 16:00 tot 16:15 uur is er een algemene voorlichting en vanaf 16:15 uur kunt u de inschrijfformulieren inleveren bij één van onze medewerkers. Hebt u de school al gezien en stelt u geen prijs op algemene voorlichting dan kunt u vanaf 16:15 uur de formulieren inleveren.

In de lijst kunt u zien welke leerlingen zijn geplaatst na de loting van 26 maart j.l. U klikt hiervoor op het informatieteken links bovenaan. 

Aan de reeds geplaatste leerlingen en hun ouders/verzorgers,

Van harte gefeliciteerd. Je zit op de school van je eerste keuze! Uiteraard staan ook jullie in de lijst met de geplaatste leerlingen. Je klikt hiervoor op het informatieteken linksbovenaan. 

HBM4you!
Mavo met k.l.a.s.s.e: kleinschalig, leerlinggericht, ambitieus, samenwerkend, stimulerend en energiek.